1. Kasutustingimuste kehtivus

1.1. Keskkonna Vulfram.com (edaspidi Veebipood) omanik on Vulframwear OÜ, registrikood 14653349, asukohaga Pikk 10-1, Pärnu, 80013, e-posti aadress info@Vulfram.com.

1.2. Kasutustingimused kehtivad Veebipoest ostmisel ja keskkonna Vulfram.com kasutamisel. Kasutustingimused on lahutamatult seotud Privaatsustingimustega.

1.3. Veebipood jätab endale õiguse teha kasutustingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Vulfram.com. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi.

1.4. Ostjal (edaspidi Ostja) on võimalik enne ostu sooritamist kasutustingimused salvestada, printida ja vajadusel taasesitada.

1.5. Müügileping loetakse sõlmituks ostja ja konkreetse kaupa müüva ettevõtte (edaspidi Müüja) vahel.

  1. Hinna- ja tooteinfo

2.1. Kõik Veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu vastavalt seaduses sätestatud määrale.

2.2. Kauba hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Ostja asukohast ja kättetoimetamise viisist ning see arvutatakse ostukorvis.

2.3. Juhul kui kaubale on võimalik järgi tulla kauplusesse ja Ostja valib kauba kättesaamiseks nimetatud viisi, ei lisandu kauba hinnale kättetoimetamise tasu.

2.4. Soodustuste olemasolul arvutatakse kauba allahindlus peale soodustust andva info sisestamist ostukorvis.

  1. Tellimuse vormistamine

3.2. Ostja valib Veebipoes välja soovitud kaubad ja lisab need ostukorvi.

3.4. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning kaupa ostukorvist eemaldada kuni kauba eest tasumiseni.

3.5. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad, valida kättetoimetamise viis ja maksekeskkond ning vajutada nuppu „Maksan“.

3.6. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast „Maksan“ nupu vajutamist.

3.7. Veebipood saadab Ostja e-posti aadressile tellimuse kinnituse. Kauba kättetoimetamisel lisatakse Müüja poolt saadetisele arve.

3.8. Juhul kui Ostja poolt valitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, siis teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning Müüjal on õigus tellimus tühistada nii osaliselt kui täielikult. Osalise tühistamise korral võib Müüja paluda täpsustada ostja soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.

3.9. Müügileping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arveldusarvele.

  1. Tasumine

4.1. Ostja tasub kauba müügihinna ja kättetoimetamise tasu täies ulatuses ettemaksuna.

4.2. Tellimuse eest saab tasuda ostukorvis pakutud makseviisidega.

  1. Kohaletoimetamine

5.1. Tellimuse kättesaamiseks valib Ostja ostukorvis sobiva kohaletoimetamise viisi.

5.2. Ostja tasub kauba kohaletoimetamisega kaasnevad kulud. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Ostja asukohast ja kättetoimetamise viisist ning see arvutatakse ostukorvis.

5.3. Juhul kui kaubale on võimalik järgi tulla kauplusesse ja Ostja valib kauba kättesaamiseks nimetatud viisi, ei lisandu kauba hinnale kättetoimetamise tasu.

5.4. Tähtaja kulgemine algab müügilepingu jõustumisega (p. 3.9), see kehtib ka tarnevaliku „Tellin ja tulen ise järele“ puhul.

  1. Taganemisõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus Veebipoes sõlmitud müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul.

6.2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Ostjaks on juriidiline isik.

6.3. Taganemisõigus ei kehti lepingule, mille esemeks on:

6.3.1. sellise asja üleandmine, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva Ostja isiklikke vajadusi;

6.3.2. sellise asja üleandmine, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;

6.4. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu Ostjal lubataks seda tavapäraselt teha füüsilises kaupluses.

6.5. Juhul kui Ostja on kaupa kasutanud muuks otstarbeks kui oli vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või esineb kaubal kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

6.6. Kauba tagastamiseks tuleb esitada müügilepingust taganemise avaldus hiljemalt 14. päeva jooksul kauba kättesaamisest. Taganemisavalduse tüüpvorm tuleb edastada e-posti aadressil info@Vulfram.com.

6.7. Kauba tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga kaup). Kauba tagastamise kulu sõltub Ostja asukohast ja tagastamise viisist.

6.8. Kaupa saab tagastada 14. päeva jooksul alates kauba kättesaamisest pakiautomaadi kaudu, mille kaudu kaup Ostjani toimetati ning Ostja kasutab sama pakiautomaadi uksekoodi (nt SmartPost) mida paki kättesaamisel või SMS-iga saadetud tagastuskoodi või sama pakikoodi (nt Omniva).

6.9. Punktis 6.8. kirjeldatud viisil kauba tagastamisel on kauba tagastamise kulu võrdne kauba kohaletoimetamise kuluga ning kauba tagastamise kulu arvestatakse maha Ostjale tagastamisele kuuluvast summast (p 6.13.), s.t Ostjale tagastatakse ainult kauba eest tasutud müügihind.

6.10. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Veebipood Ostjale e-postiga.

6.11. Ostja peab kauba tagastama taganemisavalduse esitamisele järgneva 14. päeva jooksul või esitama sama aja jooksul tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6.12. Ostjal on õigus tagastada kaup füüsilisse kauplusesse juhul kui Müüja on sellise võimaluse Ostjale pakkunud. Sellisel juhul ei kaasne Ostjale kauba tagastamise kulu.

6.13. Veebipood tagastab tagastatava kauba Müüja poolt kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid hiljemalt 14. päeva jooksul kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud, sh kättetoimetamise tasu. Kõik maksed tehakse Ostja arvelduskontole, millelt kauba eest tasuti.

6.14. Müüjal on õigus loobuda kauba müümisest olukorras, kus tehnilise vea tõttu on Veebipoes pakutava toote hind muutunud/muudetud võrreldes vastava toote tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks (hinnaviga), kauba juures puudub selgesõnaline info, et tegemist on kaubale kehtestatud erihinnaga ja kaup on Ostjale üle andmata. Müüjal on õigus sellisest tehingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates hinnaveaga sõlmitud tehingust teadasaamisest, esitades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Nimetatud alusel taganemise korral tagastab Veebipood Ostjale viivitamata, kuid hiljemalt 14. päeva jooksul kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud, sh kättetoimetamise tasu. Kõik maksed tehakse Ostja arvelduskontole, millelt kauba eest tasuti.

  1. Pretensioonide esitamine ja vastutus

7.1 Müüja vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas asja Ostjale üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuue kuu jooksul arvates kauba Ostjale üleandmisest. Pärast üleandmist tekkinud puuduse eest Müüja ei vastuta.

7.2. Ostjal on õigus pöörduda Müüja poole hiljemalt kahe kuu jooksul arvates puuduse ilmnemisest saates pretensiooni e-posti aadressile info@Vulfram.com. Pretensioonis tuleb lisaks Ostja nimele ja kontaktandmetele, kirjeldada kaubal ilmnenud puudust ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

7.3. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

7.4. Kui Müüja vastutab kaubal esinevate puuduste eest, parandab või asendab Müüja puudustega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja Ostjale kõik lepingu alusel saadud tasud.

7.5 Tellimuse täitmise, sealhulgas kauba kättetoimetamise ja puudusega kauba eest vastutab Müüja.

  1. Isikuandmete töötlemine

8.1. Isikuandmete töötlemisele kohalduvad Privaatsustingimused.

  1. Vaidluste lahendamine

9.1. Kui Ostjal on Müüja vastu pretensioone palume need edastada e-posti aadressile info@Vulfram.com.

9.2. Müüja ja Ostja vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse.